Ostatnia wyprawa była bardzo owocna. Już niebawem nowe projekty ze starych syfonów i kilka zupełnie nowych produktów.

Last trip to the scrapyard was very fruitful. 
Soon, new lamps from old seltzer bottles and few brand new design as well.